Het NK Vlakland maakt gebruikt van “cilinder race” taken. Meer achtergrondinformatie over het NK Vlakland vind je hier.

Beschrijving van de cilinder race

De basis van de cilinder race is dat een taak wordt uitgeschreven op basis van een te vliegen afstand en niet op een te vliegen route zoals bij andere wedstrijden binnen het paragliding gebruikelijk is. Deze afstand kan vanaf ieder aangemeld lierterrein (zie hieronder) gevlogen worden. De kenmerken van Cilinder Race taken zijn weergegeven in de volgende figuur.

Iedere vliegbare wedstrijddag wordt er ’s ochtends een taak uitgezet met de volgende twee parameters:

 • een startcilinder (gele cirkel in het midden) :
  een cilinder met de start locatie als middelpunt waarbinnen hoogte opgebouwd kan worden alvorens aan de afstand te beginnen. Bij het vliegen over de grens van de startcilinder gaat de tijd lopen. Naarmate de wind krachtiger is zal een grotere startcilinder worden vastgesteld

 • een finishcilinder (blauwe cirkel):
  cilinder met de start locatie als middelpunt. De finishcilinder dient om de afstand van de taak te bepalen. Ook hier geldt dat hoe harder de wind, hoe groter de cilinder. Twee andere parameters die hier meetellen zijn de thermieksterkte en de verwachtte thermiekhoogte.

Met deze twee cilinders kunnen twee soorten taken uitgezet worden:

 • Straight distance:
  een taak waarbij bij het uitvliegen van de startcilinder de race start en bij het uitvliegen van de finishcilinder de taak is voltooid.
 • Out and return:
  een taak waarbij bij het uitvliegen van de startcilinder de race start en na het uitvliegen van de finishcilinder wordt er omgekeerd en vervolgens bij het weer terug invliegen van de startcilinder wordt er gefinisht.

De deelnemer met de snelste tijd over deze afstand wint.

Bij het vaststellen van de taken op een wedstrijddag wordt rekening gehouden met de volgende omstandigheden:

 • De startclinder is van voldoende omvang
  Ondanks een gekozen startvolgorde kan er natuurlijk geen individueel gunstig liermoment worden voorzien en gekozen. Er zijn vliegers die al tijdens het lieren of meteen er na de thermiek in vliegen. Tegenover anderen die niets vinden en eerst op zoek moeten naar thermiek en zo gedwongen worden vroegtijdig te starten omdat tijdens het thermieken al de start-cilinder wordt ingevlogen. Het startmoment wordt daardoor afhankelijk van het liermoment. Een startcilinder van voldoende omvang geeft deelnemers genoeg ruimte en tijd om thermiek te vinden en hoogte te winnen alvorens de startcilinder uit te vliegen. De grootte van de startcilinder bedraagt maximaal 20% van de totale taakafstand.
 • Een exit finishcilinder
  Door een exit finish cilinder te definiëren is deze vorm van taaksetting bestand tegen het draaien van de wind gedurende de dag. De cilindergrootte wordt gekozen naar aanleiding van windkracht in combinatie met de verwachte thermiekhoogte. De vliegkoers en dus de plaats waar men de cilinder uit wil vliegen, wordt door de vlieger zelf bepaald waarmee het voordeel van ‘straight distance’ taken behouden blijft.

De wedstrijdopzet: ‘Cilinder Race’ taken

Om te komen tot een volwaardig en eerlijke wedstrijd dienen er tenminste 4 geldige taken gevlogen worden volgens een eerlijk systeem. Omdat de weersomstandigheden in het gekozen vliegseizoen (voorjaar) op circa 40% van alle dagen een wedstrijdtaak mogelijk maken, zouden er dus tenminste 10 vliegdagen, verdeeld over 5 wedstrijdweekeinden moeten worden ingepland. Bovendien is er de wens om in het kader van veiligheid en eerlijkheid slechte scores te kunnen schrappen waardoor er nog meer vliegdagen nodig zijn.

Als gevolg van luchtruimbeperkingen is het overlandvliegen eigenlijk alleen boven het oostelijk deel van Nederland mogelijk. Positief hierbij is dat juist dit gebied een gunstig landschap heeft voor het ontstaan van thermiek en daarom ook het merendeel van de vliegclubs juist daar hun lierveld heeft.

Hoe werkt het?

Op een gegeven aantal zater-, zon- en feestdagen in het wedstrijdseizoen, wordt er door de wedstrijdorganisatie één Cilinder Race taak vastgesteld die door de deelnemers vanaf hun eigen clublocatie, of een andere locatie naar keuze (maar wel in de lijst van deelnemende lierterreinen) gevlogen kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk binnen de regels van de Cilinder Race je eigen startmoment, startplaats en vliegkoers te bepalen terwijl alle deelnemers toch in hetzelfde startvenster, dezelfde taak & afstand moeten vliegen.

De wedstrijdorganisatie bepaalt de taak voor die dag en maakt deze rond 11:00 uur via de website en telegram bekend. Zoals vermeld zijn er twee typen taken: de Exit Race en de Return Race, kortweg ‘exit’ en ‘return’ genoemd. De koers naar de finish of het keerpunt wordt door de deelnemer zelf bepaald. In deze websitebriefing en in telegram wordt de taak van die dag bekend gemaakt en ook de meteo informatie op basis waarvan de taak is vastgesteld

De taakbriefing bevat:

 1. Taakdatum (wedstrijddag)
 2. Startcilinder (omvang)
 3. Finishcilinder (omvang)
 4. Grondwind snelheid
 5. Gemiddelde wind snelheid in de grenslaag
 6. Thermiek hoogte
 7. Thermiek sterkte

De meteogegevens worden automatisch opgehaald uit de voorspelling van www.blipmaps.nl.

De grondwind moet minder dan 10 m/s zijn om een taak uit te kunnen schrijven. Achteraf kan de wedstrijdcommissie bepalen dat de omstandigheden niet verantwoord waren om te vliegen en de taak ongeldig verklaren.

Door het relatief grote aantal taken dat er per seizoen gevlogen kan worden zal er een evenwichtig gemiddelde ontstaan dat de daadwerkelijke krachtsverhouding goed weergeeft.

Het is uiteindelijk aan de piloot zelf om te beoordelen of de omstandigheden van de dag voor zijn locatie geschikt zijn om daadwerkelijk te gaan vliegen.

Scoring

Na afloop van de wedstrijdvlucht dient de piloot zelf zijn tracklog te uploaden naar de server van de XContest (www.xcontest.org/holland voor meer informatie) welke wordt gebruikt voor het berekenen van de uitslagen van de NK Vlakland. Vervolgens wordt de vlucht gescoord aan de hand van de taak van die dag.

De taken worden gewaardeerd volgens het PWCA scoringssysteem, de punten die per taak gescoord kunnen worden zijn naast de gebruikelijke punten voor afstand en tijd ook afhankelijk van het vliegniveau en het aantal deelnemers. Een goed scoringssysteem én het kunnen schrappen van de slechtste scores kan pechsituaties zoals veranderende weersomstandigheden ondervangen.

Na elke wedstrijdtaak wordt de ranglijst geactualiseerd door de nieuwe score te verwerken. Een actuele ranking wordt gemaakt op basis van de beste vluchten per deelnemer.

In het wedstrijdreglement wordt beschreven welke categorieën deelnemers er zijn gedefinieerd en hoe de prijzen worden verdeeld op basis van deze deelnemers.

Het Nederlands Kampioenschap Vlakland finaleweekend

Om het NK op een leuke manier af te sluiten wordt er een finaleweekend georganiseerd waarvoor de top van de klassementen zich plaatsen. Hoe de taken uit de voorrondes zich verhouden tot de finaletaak staat in het wedstrijdreglement beschreven.

Local rules finale weekend

Om de finale op een gezellige en veilige manier plaats te kunnen laten vinden worden vlak voor de finale de local rules bekend gemaakt. Tijdens de briefing van de finale zullen deze nog worden toegelicht.